II Trobada de Monedes Socials enxarxades amb la XES

El proper dissabte 22 d’octubre tindrà lloc la segona trobada de monedes socials enxarxades amb la XES. La trobada s’emmarca dins la Fira d’Economia Solidària de Catalunya, que es fa el cap de setmana del 22 i 23 d’Octubre a la Fàbrica Fabra i Coats de Barcelona. L’horari serà de 16h a 20h, amb el següent programa provisional.


  • 16:00h. Benvinguda. Valoració de la feina feta per l’Espai de coordinació de Monedes Socials des de la trobada anterior.
  • 16:30h. Blocs simultanis
    • IntegralCES. Com fem avançar des de les xarxes el software lliure de gestió de monedes socials.
    • Relació entre sistemes. Com intercanviem entre diferents sistemes de gestió de monedes.
  • 18:00h Descans
  • 18:30h Objectius. Tracem les línies de treball i la participació de l’Espai de coordinació de Monedes Socials per al proper any.

Inscriviu-vos com a xarxa de moneda social o bé individualment enviant un correu a monedes@xes.cat i indiqueu les persones que hi assistireu. Feu extensiva aquesta convocatòria a qui cregueu convenient.

Espai de coordinació de monedes socials

Aquest és el blog de treball sorgit de l’Espai de coordinació de monedes socials. Es tracta d’un punt de trobada entre diverses xarxes de moneda social a Catalunya dins el paraigües de la Xarxa d’Economia Solidària (XES).

Aquest espai neix de la necessitat de coordinació que tenen les diferents experiències locals de moneda social a Catalunya, posada de manifest durant la trobada que va tenir lloc durant la Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC) l’octubre 2015. Entre els nostres objectius tenim l’establiment de mecanismes justos i eficaços per a l’intercanvi entre diferents monedes socials, facilitar el flux d’informació relativa a la gestió, dinamització i difusió de les monedes socials, organitzar trobades i espais de coordinació entre xarxes de moneda social i en particular proposar l’ús de la moneda social durant les FESC.

En el moment d’inaugurar aquest espai de treball els col·lectius que participen activament d’aquesta coordinadora són, a més de la XES, la Turuta de Vilanova i la Geltrú, la XarxaEco de Tarragona, l’Ecoxarxa del Bages i la Cooperativa Integral Catalana.