Xarxes coordinades

A continuació hi ha la llista actualitzada de xarxes que formen part de l’Espai de coordinació i les seves dades referents al document Intercanvi recíproc entre xarxes de moneda social.

Notes:

  1. Per a modificar les dades de la teva xarxa, envia un correu electrònic a .
  2. El volum del darrer any es calcula com la suma dels valors de totes les transaccions que hi ha en una xarxa, tan internes com amb xarxes externes. Aquest valor pretén ser una aproximació al total del valor dels productes i serveis intercanviats en la xarxa. En casos on es coneguin transaccions financeres (sense contrapartida en productes o serveis) caldrà descomptar-les.
  3. La balança comercial es calcula com les exportacions menys les importacions. Les exportacions són la suma de vendes que la xarxa donada ha fet a altres xarxes de la llista de xarxes coordinades. Les importacions són la suma de les compres que la teva xarxa ha fet a la llista de xarxes coordinades. Els intercanvis amb xarxes fora de l’espai de coordinació no es tenen en compte.
  4. L’estat és correcte (OK o ALERTA) si la balança es troba dins el límit i les dades s’han actualitzat fa menys d’un any. En cas ALERTA és informatiu i significa que s’està utilitzant més de la meitat del límit. En cas KO significa que s’ha sobrepassat el límit o bé les dades no estan actualitzades. El límit és tan de dèbit com de crèdit.